Vision Libros
Libro ebook Moviments educatius actuals, Josep Domènech i Mira
Publisher: Vision Libros
Language: Catalán
Price in book PDF
: 10.8 (10.8)
PDF with Adobe DRM
Publishing year: 2012
Size: 20.92 Mb
Copy No
Printing No
ISBN: 9788490115794
FAVORITE Uncheck
BOOK DESCRIPTION
INDEX
COMMENTS
Seguint la línia de pensament del gran pedagóg Pere Roselló, peró des d'una altra vessant i amb altres temes i una metodologia diferent, es presenten en aquest llibre, vuit conferències donades per l'autor en la seva tasca d'Inspector d'Educació. Tot plegat, es comenten o s'esmenten més de 40 moviments educatius, que han tingut o tenen, gran incidència en els sistemes més avançats del mon.

PRÒLEG ...............................................................................13
I A L ENTORN DE LES COMPETÈNCES BÀSIQUES ............19
1. UN TEMA D ACTUALITAT ........................................................21
2. UN CORRENT EDUCATIU INTENACIONAL .........................23
3. DINÀMICA DE LA CULTURA ...................................................28
4. ELS CORRENTS EDUCATIUS .....................................................36
5. LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES ...............................................43
6. APÈNDIXS .......................................................................................53
II INFLUÈNCIA DE L ECONOMIA EN
L EDUCACIÓ ................................................................................59
1. LA CARPETA SOBRE LES COMPETÈNCIES ...........................61
2. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L EDUCACIÓ..............................68
3. INFLUÈNCIA ECONOMICA EN L EDUCACIO......................75
4. UNA NOVA PAIDEIA ..................................................................80
5. APÈNDIXS .......................................................................................85
III EXPERIÈNCES D ESCOLES EFICACES ..............................89
1. EL MOVIMENT DE L EFICÀCIA ESCOLAR ............................91
2. EVOLUCIO HISTÒRICA DE L EDUCACIO..............................97
3. ELS CONCEPTES D EFICÀCIA I EFICIÈNCIA ......................101
4. LES CLASSES EFICACES ............................................................109
5. EXPERIENCIES D ESCOLES EFICACES ..................................114
6. APÈNDIXS .....................................................................................127 IV APROXIMACIONS AL TEMA DE
LA INTEL·LIGÈNCIA ................................................................133
1. SOBRE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL ............................135
2. LA PERSPECTIVA BIOLÒGICA ................................................143
3. TEORIA DE LA INTEL·LIGÈNCIA GENERAL ......................152
4. ELS MOVIMENTS PSICOMETRICS..........................................161
5. APÈNDIXS .....................................................................................167
V EL MOVIMENT DE LES INTEL·LIGÈNCES
MÚLTIPLES .................................................................................171
1. APTITUDS ESPECIALS I MÚLTIPLES ...........................................172
2. TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES .......................181
3. ASPECTES POSITIUS DE LA TEORIA ...........................................189
4. CRÍTIQUES AL PENSAMENT DE GARDNER .............................197
5. LA INTEL·LIGÈNCIA I LA DIVERSITAT EDUCATIVA .............207
6. APÈNDIXS ...........................................................................................219
VI EDUCACIÓ DEL TALENT CREATIU ...............................223
1. LES APORTACIONS DE JOY P.GUILFORD ..................................227
2. ELS COMPONENTS DEL PENSAMENT DIVERGENT ..............235
3. E.PAUL TORRANCE I ELS TESTS DE MINNESOTA ..................245
4. ESTUDIS SOBRE LA PERSONALITAT CREATIVA .....................250
5. CREATIVITAT, EDUCACIÓ I CULTURA .....................................259
6. APÈNDIXS ...........................................................................................269
VII EL DOMINI AFECTIU DE L EDUCACIÓ .......................275
1. EL MOVIMENT DE LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL .........281
2. EL CERVELL EMOCIONAL .............................................................292
11
3. LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA ................................................300
4. PEDAGOGIA DEL DOMINI AFECTIU ..........................................310
5. APÈNDIXS ...........................................................................................325
VIII EDUCACIÓ I NEUROCIÈNCIA: NAIXEMENT D UNA
CIÈNCIA COMBINATORIA .................................................................331
1. CAJAL, EL GRAN PEDAGOG DE LA CIÈNCIA ..........................335
2. APRENENTATGE PER IMITACIÓ .................................................342
3. ALTRES IMPLICACIONS EDUCATIVES ......................................350
4. HEMIESFERICITAT CEREBRAL .....................................................357
5. UN NOU MOVIMENT PEDAGÒGIC .............................................361
6. CONSIDERACIONS FINALS ...........................................................369
7. APÈNDIXS ...........................................................................................371
BIBLIOGRAFIA .......................................................................................357

Comments about the book
Your rating:
Rating:
Comment:
To participate you need to be registered from here
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2020 © Powered by Global Content Manager