Search
1 
Señores del paisaje
Esther Pascua Echegaray
Aquest estudi revisionista que aborda el tema del pasturatge a Espanya, es proposa que els fonaments comunitaris de la ramaderia en la península Ibèrica i els seus usos col·lectius sobre la terra van...

9.6
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager