U. Valencia
Libro ebook El consumidor adolescent, Josep Fernández Cavia
Subtitle Televisió, marques i publicitat
Publisher: U. Valencia
Collection: Aldea Global
Categories: Communication studies
Language: Catalán
Price in book PDF
: 7 (7)
PDF with Adobe DRM
Publishing year: 2018
Size: 18.67 Mb
Copy No
Printing No
ISBN: 9788437095714
FAVORITE Uncheck
BOOK DESCRIPTION
COMMENTS
L'estudi de l'adolescent com a consumidor té interès per a públics molt diversos. En primer lloc, és una part integrant de l'estudi del consumidor en general, bàsic per planificar les accions específiques més adequades per part dels professionals del màrqueting i la publicitat. En segon lloc, educadors, pedagogs i pares trobaran en aquests capítols algunes idees i explicacions que els permetran entendre millor les causes d'algunes actituds o comportaments que, vistos des de fora pels adults, semblen injustificats. Aquest estudi esbossa un panorama general del que pensen, senten i fan els adolescents a l'entorn del consum, la televisió, les marques i la publicitat en aquest començament del segle xxi. Es pretén, a la vista de la complexitat i l'abast del tema definir unes línies mestres que ajudin a comprendre la naturalesa global del fenomen.
Comments about the book
Your rating:
Rating:
Comment:
To participate you need to be registered from here
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager